Umělá inteligence pro každého

Umělá inteligence pro každého

Lektor

Jiří Materna

Prerekvizity

Žádné předchozí znalosti nejsou potřeba.

Co si účastník odnese

Cílem kurzu je seznámit širokou veřejnost bez jakýchkoliv předchozích znalostí se základy umělé inteligence. Pro porozumění kurzu nejsou třeba žádné znalosti programování ani jiných technických disciplín. Nenásilnou formou si vysvětlíme, co znamenají pojmy jako umělá inteligence, strojové učení nebo hluboké učení. Projdeme nejdůležitější historické milníky umělé inteligence a zdůrazníme oblasti umělé inteligence, které jsou nejdůležitější. Dále si ukážeme, kde všude umělá inteligence ovlivňuje naše životy, jaké přináší výhody a jaká rizika. Na závěr se budeme krátce věnovat i filosofii a etice umělé inteligence. Po absolvování kurzu účastníci získají základní přehled a vhled do problematiky.

Osnova

  • co je a co není umělá inteligence
  • slabá a silná umělá inteligence
  • úlohy umělé inteligence a příklady aplikací v jednotlivých oblastech
  • historie umělé inteligence
  • úvod do strojového učení (strojové učení s učitelem, bez učitele a zpětnovazební učení)
  • vybrané aplikace strojového učení
  • filosofie umělé inteligence (Turingův test a argument Čínského pokoje, Moorův zákon, bezpečnost a férovost umělé inteligence)
  • etika umělé inteligence