Umělá inteligence pro středoškolské učitele

Umělá inteligence pro středoškolské učitele

Lektor

Jiří Materna

Prerekvizity

 • Základní znalost programování v Pythonu

Co si účastník odnese

Týdenní intenzivní kurz je určen pro všechny středoškolské učitele, kteří by rádi zařadili umělou inteligenci do výuky informatiky, ale nemají potřebné znalosti a zkušenosti. V kurzu projdeme úplnými základy umělé inteligence a strojového učení a dostaneme se až k návrhu umělých neuronových sítí v Pythonu. Výukové materiály a obsah školení jsou postaveny tak, aby je bylo možné převzít a použít přímo ve výuce na střední škole buď formou samostatného předmětu nebo jako doplnění existující výuky informatiky.

Osnova (5 dní)

Kapitola 1: Úvod do umělé inteligence

 • co je a co není umělá inteligence
 • slabá a silná umělá inlitegence
 • úlohy umělé inteligence (strojové učení, prohledávání prostoru, optimalizace, plánování, strojové vnímání, zpracování přirozeného jazyka)
 • příklady aplikací umělé inteligence v jednotlivých oblastech
 • historie a milníky umělé inteligence

Kapitola 2: Data a informace

 • rozdíl mezi daty a informacemi
 • data sety a jejich vznik
 • strukturovaná vs. nestrukturovaná data
 • co jsou big data a jak s nimi zacházet
 • intuice vs. fakta
 • příklady selhání intuice
 • praktické příklady rozhodování na základě dat
 • základy popisné statistiky
 • vizualizace dat
 • reprezentativnost dat
 • změny podmínek
 • bias v datech
 • osobní data a GDPR

Kapitola 3: Úvod do strojového učení a jeho aplikací

 • co je učení a čím je specifické strojové učení
 • generalizace vs. memorování
 • proces strojového učení
 • strojové učení s učitelem a bez učitele
 • klasifikace
 • regrese
 • shlukování
 • zpětnovazební učení
 • vybrané aplikace ze zpracování obrazu, zpracování přirozeného jazyka, doporučování a hraní her

Kapitola 4: Filosofie umělé inteligence

 • turingův test a argument čínského pokoje
 • exponenciální růst
 • bezpečnost a férovost metod umělé inteligence
 • společenský dopad umělé inteligence (seberou nám stroje práci?)
 • etické otázky v umělé inteligenci

Kapitola 5: Základy datové analýzy v jazyce Python

 • základy a syntax jazyka Python 3.x (základní datové struktury, cykly, podmínky, základy OOP, serializace)
 • vektory, matice a práce s nimi v knihovně NumPy
 • seznámení s Jupyter notebooky v prostředí Google Colab
 • načítání dat a jednoduchá manipulace s nimi v knihovně Pandas
 • praktické příklady na jednoduchou manipulaci s daty a vyvozování závěrů z nich

Kapitola 6: Regrese

 • opakování definice regrese a jejího použití
 • proces regresní analýzy od přípravy dat až po trénování, predikci a validaci
 • matematické základy – vektor, vektorový prostor, nadrovina, geometrická interpretace derivace
 • datové struktury – grafy a stromy
 • lineární regese
 • rozhodovací stromy pro regresi
 • praktická cvičení v knihovně ScikitLearn

Kapitola 7: Klasifikace

 • opakování definice klasifikace a jejího použití
 • proces klasifikace od přípravy dat až po trénování, predikci a validaci
 • matematické základy – logaritmy
 • logistická regrese
 • křížová entropie
 • rozhodovací stromy pro klasifikaci
 • praktická cvičení v knihovně ScikitLearn

Kapitola 8: Umělé neuronové sítě

 • perceptron a jeho vztah k lineární a logistické regresi
 • opakování maticového počtu
 • nejběžnější aktivační funkce
 • chybové funkce v neuronových sítích
 • dopředné neuronové sítě
 • algoritmus zpětné propagace chyby (intuitivně)
 • klasifikace a regrese
 • konvoluční neuronové sítě
 • vizualizace neuronových sítí
 • základy knihovny Tensorflow/Keras pro implementaci neuronových sítí
 • praktická cvičení na řešení různých problémů z běžného života pomocí neuronových sítí
 • zpracování obrazu pomocí neuronových sítí