Reinforcement Learning (2 dny)

Reinforcement Learning (2 dny)

Lektor

Adam Kolář

Prerekvizity

 • Základní znalost programování v Pythonu, PyTorch, Numpy, Pandas
 • Středoškolská matematika
 • Znalosti strojového učení na úrovni kurzu Úvod do strojového učení

Co si účastník odnese

 

Reinforcement learning (zpětnovazební učení) je dnes jedno z nejprogresivnějších odvětví strojového učení. Jeho popularita byla způsobena především velkými průlomy na poli umělé inteligence pro hraní her. Jedním z příkladů takového úspěchu je algoritmus AlphaZero, použitý pro trénování modelů určených ke hraní hry Go. Tento model je schopen porazit i nejlepší světové hráče, což bylo donedávna nemyslitelné.

V tomto kurzu prozkoumáme základní principy zpětnovazebního učení v diskrétních prostorech. To nám pomůže porozumět tomu, jak se dají neuronové sítě použít pro optimalizační problémy, kde hraje roli interakce s prostředím. To bude ilustrováno na příkladech několika modelů pro hraní řady populárních her. Tyto modely budou v poslední části workshopu zapojeny do složitějších celků, čímž budou demonstrovány nejnovější poznatky v oboru.

Osnova

 • Úvod do knihoven PyTorch a OpenAI gym
 • Úvod do zpětnovazebního učení
  • State value funkce
  • Action value funkce
  • Monte carlo přístup
 • Value-based methody
  • Temporal difference metody
  • Q-learning
  • Replay buffers
  • Praktické příklady s několika herními prostředími
 • Policy-based metody
  • Zpětnovazební algoritmus
  • Credit assignment improvement
  • Praktické příklady s několika herními prostředími
 • Actor-critic metody
  • Vysvětlení základních principů
  • DDPG algoritmus
  • Praktické příklady s několika herními prostředími
 • AlphaZero
  • Základní principy
  • Využití nabytých znalostí pro vytvoření modelu AlphaZero

Termíny

V případě zájmu o vypsání nového termínu kurzu nás kontaktujte na info@mlcollege.com.