Pravděpodobnostní grafické modely

Pravděpodobnostní grafické modely

Lektor

Jiří Materna

Prerekvizity

 • Základní znalost programování v Pythonu
 • Středoškolské znalosti lineární algebry, matematické analýzy a teorie pravděpodobnosti. Bude předpokládáno základní porozumění pojmům jako vektor, matice, vektorový prostor, pravděpodobnost, podmíněná pravděpodobnost, nezávislost náhodných jevů a znalost násobení matic a derivace funkcí.

Co si účastník odnese

Tento kurz je určen pro zájemce o porozumění Bayesovským sítím a pravděpodobnostnímu programování. Teoretická příprava v první části kurzu bude směřovat k praktickému příkladu modelování témat pomocí Latent Dirichlet Allocation a jejímu neparametrickému rozšíření včetně odhadu hyperparametrů. Po absolvování kurzu bude účastník schopen navrhovat a implementovat vlastní jednoduché Bayesovské sítě pro různé problémy.

Osnova

 • Bayesovské sítě
 • Grafická reprezentace modelu
 • Generativní vs. diskriminativní modely
 • Statistická inference v Bayesovských sítích
  • Variational inference
  • Sampling
   • Rejection sampling
   • Markov Chain Monte Carlo
   • Metropolis-Hastings sampling
   • Gibbs sampling
 • Pravděpodobnostní rozdělení
  • Binomické a multinomické rozdělení
  • Beta a Dirichletovo rozdělení
  • Gamma rozdělení
 • Pravděpodobnostní programovací jazyky
 • Praktický příklad na modelování témat
  • Latent Semantic Analysis
  • Probabilistic Latent Semantic Analysis
  • Latent Dirichlet Allocation
 • Neparametrické modely
  • Dirichlet process
  • Chinese restaurant process a Stick breaking process
  • Non-parametric LDA
 • Odhad hyperparametrů