Konvoluční neuronové sítě a zpracování obrazu II

Konvoluční neuronové sítě a zpracování obrazu II

Lektor

Jiří Materna

Prerekvizity

 • Základní znalost programování v Pythonu
 • Středoškolská matematika
 • Znalosti strojového učení na úrovni kurzu Úvod do strojového učení
 • Znalosti na úrovni kurzu Konvoluční neuronové sítě a zpracování obrazu

Co si účastník odnese

Jedná se o pokračování kurzu Konvoluční sítě a zpracování obrazu ve kterém se detailněji zaměříme na předzpracování dat a pokročilé techniky hlubokého učení pro zpracování obrazu. Kromě klasifikací dobře známých z předchozího kurzu se zaměříme na segmentace, detekci objektů a zejména na pokročilé aplikace generativních soupeřících sítí (GAN) jako je zvýšení rozlišení, odstranění šumu a generování tzv. Deep fake.

Osnova

 • Předzpracování obrazových dat (počet kanálů, rozlišení, scaling, normalizace)
 • Augmentace obrazových data setů (scaling, rotation, shifting, mirroring)
 • Praktický příklad na předzpracování a augmentaci
 • Architektury neuronových sítí pro zpracování obrazu (konvoluce, dekonvoluce, pooling, residual connection)
 • Pokročilá klasifikace obrazu (ImageNet dataset, VGG, ResNet, Inception, MobileNet, Efficient net)
 • Praktické příklady transfer learningu s různými základními modely
 • Segmentace obrazu (U-net, detekce objektů)
 • Praktické příklady na segmentace a detekce objektů
 • Generativní soupeřící sítě (generativní sítě, sampling, GAN)
 • Praktický příklad na generování obrázků
 • Odstranění šumu z obrazu pomocí GAN
 • Superresolution (Upsampling, praktický příklad na zvýšení rozlišení obrázku pomocí GAN)
 • Rozšiřování data setů pomocí generativních sítí 
 • Deep fake (Conditional GAN, příklady deep fake technik)
 • Adversarial attacks (modifikace obrázků, adversarial patch, black box attacks, Cybersecurity)

Termíny

V případě zájmu o vypsání nového termínu kurzu nás kontaktujte na info@mlcollege.com.