Konvoluční neuronové sítě a zpracování obrazu II (12. 4. 2023, pouze online)

3 990 

Termín 12. 4. 2023

Jedná se o pokračování kurzu Konvoluční sítě a zpracování obrazu ve kterém se detailněji zaměříme na předzpracování dat a pokročilé techniky hlubokého učení pro zpracování obrazu. Kromě klasifikací dobře známých z předchozího kurzu se zaměříme na segmentace, detekci objektů a zejména na pokročilé aplikace generativních soupeřících sítí (GAN) jako je zvýšení rozlišení a odstranění šumu.

Počet volných míst: 15

Qty:

Prerekvizity

 • Základní znalost programování v Pythonu
 • Středoškolská matematika
 • Znalosti strojového učení na úrovni kurzu Úvod do strojového učení
 • Znalosti na úrovni kurzu Konvoluční neuronové sítě a zpracování obrazu

Co si účastník odnese

Jedná se o pokračování kurzu Konvoluční sítě a zpracování obrazu ve kterém se detailněji zaměříme na předzpracování dat a pokročilé techniky hlubokého učení pro zpracování obrazu. Kromě klasifikací dobře známých z předchozího kurzu se zaměříme na segmentace, detekci objektů a zejména na pokročilé aplikace generativních soupeřících sítí (GAN) jako je zvýšení rozlišení, odstranění šumu a generování tzv. Deep fake.

Osnova

 • Architektury neuronových sítí pro zpracování obrazu (konvoluce, dekonvoluce, pooling, residual connection)
 • Velké neuronové sítě pro zpracování obrazu (VGG 16 and ResNet)
 • Segmentace obrazu (U-net, detekce objektů)
 • Praktický příklad na segmentaci obrazu
 • Generativní soupeřící sítě (GAN)
 • Praktický příklad na generování obrázků
 • Superresolution (Upsampling, praktický příklad na zvýšení rozlišení obrázku pomocí GAN)
 • Praktický rozsáhlejší projekt na predikci cen nemovitostí s využitím kombinace tabulárních a obrazových dat